Stagebureau Oogzorg

Welkom op de site van het Stagebureau Optometrie. Hier vindt u voor iedere stage informatie voor de opleiding Optometrie Voltijd en Optometrie Deeltijd.

Formulieren en documenten zijn hier op overzichtelijke wijze voor u gebundeld. Voor opmerkingen over de website kunt u contact opnemen met stagebureau Optometrie (stagebureau.optometrie@hu.nl / 088 481 57 00) of stagebureau Orthoptie (stagebureau.orthtoptie@hu.nl / 088 481 57 00).

Stage Optometrie

Gedurende de vierjarige opleiding Optometrie lopen de studenten drie soorten stages.

De OBL stage (optometrie buitenschools leren) lopen studenten gedurende een heel jaar één dag per week stage. In het derde jaar loopt de student een Optometrische stage. Tenslotte sluit de student zijn stages (en veelal zijn studie) in het vierde jaar af met een Oogheelkunde stage.

Vanwege, internationale, accreditatie eisen zijn er minimale aantallen vastgesteld van onderzoeken die de studenten tijdens de stages moeten uitvoeren.

Voor alle stages geldt dat ze moeten worden begeleid door een HBO optometrist. De oogheelkunde stage kan ook worden begeleid door een oogarts.

Wilt u zich na het lezen van alle informatie aanmelden als stage adres dan kan dat met het stageformulier

Stage Orthoptie

Gedurende de vierjarige opleiding Orthoptie lopen de studenten twee soorten stages.

De studenten orthoptie lopen tijdens hun tweede jaar een interne en een externe stage. De interne stage lopen ze in de kliniek op de opleiding. De externe stage wordt gelopen bij een orthoptist in een ziekenhuis, optiekzaak, zelfstandig behandelcentrum of eigen praktijk.

Vanaf het tweede semester van het derde jaar starten de studenten met de seniorstages. De seniorstages bestaan uit 3 stages met een oplopende moeilijkheidsgraad waarbij de student na seniorstage 3 het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in de orthoptie behaald moet hebben.  

De stages orthoptie moeten worden begeleid door een orthoptist die minimaal 1 jaar is afgestudeerd.

Wilt u zich na het lezen van alle informatie aanmelden als stage adres dan kan dat met het stageformulier.