Werkwijze praktijkbureau

Als u een stageplaats beschikbaar heeft, kunt u zich via deze website aanmelden.

Procedure voor aanmelding

Door middel van het stageformulier kunt u een stagevacature aanbieden. 

  1. De medewerker van het praktijkbureau neemt binnen twee weken contact met u op om de aansluiting te bespreken voor wat betreft inhoud en niveau.
  2. Bij voldoende aansluiting wordt de stagevacature in een digitale portal online gezet. Geïnteresseerde studenten nemen vervolgens zelf contact met u op om te solliciteren naar een stage of opdracht. 
  3. De student stelt vervolgens (volgens een vast format) het stagecontract op, waarin de voorwaarden zijn opgenomen. Dit contract wordt beoordeeld door de Commissie Praktijktijd. Na goedkeuring van het contract mag worden gestart met de stage op de afgesproken datum.