Meest gestelde vragen

Ben ik de opleiding of de student een vergoeding verschuldigd?

Praktijkorganisaties zijn aan de opleiding geen vergoeding verschuldigd. Anders ligt het voor de vergoeding aan de student zelf. Soms is het in de CAO vastgelegd dat de student recht heeft op een stagevergoeding. Wanneer dit niet het geval is, is het in principe een afspraak tussen student en praktijkorganisatie of er een stagevergoeding gegeven wordt.

Hoe zit het met de wettelijke aansprakelijkheid?

De relatie tussen praktijkorganisatie en stagiair wordt door de wet gelijk gesteld aan die van werkgever/werknemer. Dat betekent dat de aansprakelijkheid doorgaans rust bij de praktijkorganisatie. Wij raden aan hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. In een stagecontract dient dit geregeld te zijn.

Hoeveel tijd gaat het begeleiden van een stagiaire kosten?

Een stagiair heeft recht op begeleiding. De intensiteit daarvan zal afhangen van het soort stage of opdracht dat de student doet.

Hoe weet ik of de praktijkopdrachten of stage-invulling past bij niveau en inhoud van een opleiding?

In overleg met u bekijken we welke opdracht het beste aansluit.

Hoe meld ik me aan voor een stage of praktijkopdracht?

Door middel van het aanmeldformulier in te vullen en op te sturen.

Of mail naar praktijkbureauivk@hu.nl.

Wat zijn de regels rond ziekteverzuim?

Bij langdurig ziekteverzuim (langer dan twee weken) is er overleg tussen student, praktijkbureau  praktijk-/stagedocent en praktijkorganisatie waarbij gezamenlijk een oplossing gevonden dient te worden. Verlenging van de stage behoort tot de mogelijkheden. Aan het einde van de stage dient de student het vastgestelde aantal stage-uren te hebben gelopen. Bij kortdurend ziekteverzuim houdt de student zich aan de procedures van de praktijkorganisatie.

Wat zijn de regels voor vakantie van de student?

Het aantal stage-uren dient daadwerkelijk te zijn gelopen. De student houdt dit bij. De resterende tijd is in overleg met de praktijkorganisatie op te nemen als vakantie. Bij lange stages is de periode die staat voor de stage ruimer dan het aantal stage-uren.

Kan ik bij jullie terecht voor cursussen, opleidingen of trainingen?

Ja, Het Instituut voor Integrale Veiligheidskunde biedt organisaties en instellingen (na)scholing op het gebied van integriteit en veiligheid. Meer informatie hierover vind u onder HU-cursussen.