Wat wij van het bedrijf verwachten

Het is van belang dat het bedrijf een stage kan aanbieden op HBO-niveau dat voldoende aansluit bij de kerncompetenties van Technische Bedrijfskunde.

Het belangrijk dat uw bedrijf voldoende begeleiding aan de student geeft en hem/haar een werkplek ter beschikking stelt. Voor een afstudeertraject verwachten wij dat uw bedrijf een bedrijfsbegeleider aanstelt.

De bedrijfsbegeleider heeft gedurende de afstudeerperiode de volgende taken/verplichtingen:

  • De bedrijfsbegeleider stelt, in overleg met de student, het afstudeercontract samen;
  • De bedrijfsbegeleider ondertekent mede de definitieve afstudeeropdracht;
  • De bedrijfsbegeleider houdt op regelmatige tijdstippen voortgangsoverleg met de student;
  • De bedrijfsbegeleider geeft ondersteuning aan de student als hij hierom verzoekt;
  • De bedrijfsbegeleider neemt deel aan afstemmingsbesprekingen met de docentbegeleider/ 1e examinator;
  • Hij beoordeelt de student aan het eind van de afstudeerperiode op de volgende onderdelen: de aanpak van de opdracht, de uitvoering van de opdracht en de afstudeerscriptie.