Toelichting praktijkopdrachten

De studenten van Technische Bedrijfskunde vervullen tijdens de studie verschillende praktijkopdrachten. Hierdoor worden zij in de gelegenheid gesteld om hun competenties toe te passen in de beroepspraktijk.

Eerste stage

Een oriënterende praktijkperiode in de tweede helft van het tweede studiejaar van 20 weken. De meeste studenten doen hun 1e stage in het voorjaar d.w.z. de periode februari t/m juni. Per jaar zoeken ongeveer 120 studenten een geschikte stageplaats.

Afstudeeropdracht

Studenten voeren een opdracht uit binnen een bedrijf. In overleg met het bedrijf formuleert de student een probleemstelling. Er vindt analyse en onderzoek plaats en de student komt met oplossingsalternatieven. Op basis daarvan geeft de student conclusies en aanbevelingen. De afstudeeropdracht vindt plaats in de tweede helft van het vierde jaar van de studie en duurt ca. 20 weken. De meeste studenten doen hun afstudeertraject in het voorjaar. In totaal betreft het ruim 80 studenten per jaar.

Onderwijsprojecten

Het onderwijs is georganiseerd in thema’s, waarbinnen de studenten lessen volgen en projecten uitvoeren. Met name in het derde jaar zijn dat vaak projecten in opdracht van het bedrijfsleven. De centrale thema’s zijn Innovatie (najaar) en Extended Enterprise ( voorjaar). Zo deden studenten eerder innovatiescans en kennispositie-studies. Graag onderzoeken we met u of uw vraag is in te passen in dit programma.

Gastlessen en co-beoordelingen

Regelmatig verzorgen mensen uit het bedrijfsleven gastcolleges op diverse plekken in de opleiding. Wanneer u een aanbod heeft, kunnen wij nagaan of we dit in het programma kunnen opnemen. Ook is het mogelijk om als mede-beoordelaar op te treden bij de eindpresentaties van projecten. Vaak worden deze rollen gecombineerd.