Student Technische Bedrijfskunde

Een student Technische Bedrijfskunde richt zich op twee kerntaken:

 • Ontwerpen van innovatieve bedrijfsprocessen;
 • Initiëren en ondersteunen van het bijbehorende veranderproces.

Een student Technische Bedrijfskunde neemt hierbij vijf soorten opdrachten aan:

 • Operational Excellence, bedrijfsprocessen kwantificeren en efficiency verbeteren
 • Customer Intimacy, processen met klanten optimaal maken
 • Product Leadership, innovatie processen verbeteren
 • Technical Processes, het gebruik van innovatieve technologie om bedrijfsprocessen en producten te verbeteren.
 • Extended Enterprise, de samenwerking tussen bedrijven verbeteren (supply chain, inkoop/verkoop, make or buy beslissingen)

Hiertoe moet de student de volgende werkzaamheden goed kunnen uitvoeren:

 • Analyseren en diagnosticeren van organisatie- en omgevingsbehoeften;
 • Opstellen functionele eisen;
 • Ontwerpen van bedrijfsprocessen met focus op:
 1. de adequate toepassing van (nieuwe) technologie;
 2. de potentie van de veranderende markt;
 3. een kosten-baten analyse en gekwantificeerde keuzemogelijkheden;
 4. het functioneren van mensen in de organisatie;
 5. de consequenties voor de rest van de organisatie (integraal denken);
 6. scenario’s en simulatietechnologie om de resultaten te voorspellen;
 7. implementatie in een complexe omgeving