Stimulering Internationale Oriëntatie mkb

Veel bedrijven hebben behoefte aan kennis over zaken doen over de grens. Is mijn product geschikt? Hoe pak ik het aan? Welke partijen moet ik benaderen? Maar ook: hoe richt ik mijn organisatieprocessen in zodat ik optimaal gebruik kan maken van internationale kansen?

Het innovatieprogramma SIOM ondersteunt en stimuleert het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de regio Utrecht bij het internationaal ondernemen. In samenwerking met ondernemers worden concrete knelpunten op innovatieve wijze opgelost.   

De programma-activiteiten kennen drie pijlers: 

  • meten en monitoren

  • innoveren en internationaliseren   

  • kennisdelen en kenniscirculeren.

Deelnemende partijen: Kamer van Koophandel Utrecht, de Kamer van Koophandel Gooi-en Eemland, MKB-Midden-Nederland, Syntens Regio Utrecht en Hogeschool Utrecht.  

Meer weten?

Contacpersoon: Jan Klingen