Senior orthoptie

Studenten orthoptie starten vanaf de tweede helft van het derde studiejaar of in het vierde jaar met de seniorstages afhankelijk van hun studieroute.

Er zijn tijdens de opleiding orthoptie 3 seniorstages waarbij studenten tijdens iedere stage alle patiënten onder supervisie onderzoeken en behandelen. In de beoordeling wordt een steeds hoger niveau van de studenten verwacht. Na seniorstage 3 is het beoordeelde eindniveau die van een beginnend beroepsbeoefenaar in de orthoptie, dus iemand die u zou aannemen als uw nieuwe collega.

Tijdens de seniorstages orthoptie lopen studenten altijd minimaal 1 stage in een academisch ziekenhuis of een ziekenhuis met een patiënten populatie die vergelijkbaar is met een academisch ziekenhuis. Meestal is dit tijdens seniorstage 2 of 3.

De meeste seniorstages worden gelopen in ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra. Seniorstage 1 of 2 kan ook worden gelopen in een instelling voor blinden of slechtzienden of bij een orthoptist in een zelfstandige praktijk of in een optiekzaak mits er voldoende orthoptische patiënten zijn.

De seniorstage kan in starten in september, november, februari, april en eind juni. De keuze om ook in de zomer stage te laten lopen is genomen vanwege de krapte in het stageveld.
Twee maal per jaar wordt u door het stagebureau benaderd om uw beschikbaarheid voor het komende semester te inventariseren. Dit gebeurt via een digitaal vragenformulier.