Optometrische stage

Deze stage is bedoeld voor de derde- en vierdejaars studenten afhankelijk van hun studieroute.

Voor voltijd studenten is de Optometrische stage 40 dagen gedurende 10 of 20 weken. De studenten lopen 2 of 4 dagen in de week, afhankelijk van gekozen studieroute. De student solliciteert bij de stageplaats via het stageprogramma OnStage. In dit stageprogramma staan stageplaatsen die bij het stagebureau optometrie hebben aangegeven beschikbaar te zijn voor de optometrische stage. Als de student is aangenomen bij de stage plaats maakt de student zelf afspraken met het stagebedrijf over werkdagen en uren. De stage vindt veelal plaats in een optiek setting. Indien de stage gedurende 20 weken gelopen wordt volgt de student naast de stage ook andere onderwijsactiviteiten zoals bijvoorbeeld het schrijven van het afstudeer artikel.

De optometrische stage kan in starten in september, november, februari, april en eind juni.
Twee maal per jaar wordt u door het stagebureau benaderd om uw beschikbaarheid voor het komende semester te inventariseren. Dit gebeurt via een digitaal vragenformulier