Oogheelkundige stage

Deze stage is bedoeld voor de vierdejaars studenten.

Voor voltijd studenten is de oogheelkundige stage gedurende 80 dagen verspreid over 20 weken, 4 of 5 dagen in de week. De oogheelkundige stages vinden plaats in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum onder begeleiding van een optometrist of oogarts.  
De oogheelkunde stage kan in starten in september, november, februari, april en eind juni en wordt vanwege het tekort aan stageplaatsen soms verdeeld over 2 stageplaatsen zodat we optimaal gebruik kunnen maken van de beschikbare stageplaatsen.

Twee maal per jaar wordt u door het stagebureau benaderd om uw beschikbaarheid voor het komende semester te inventariseren. Dit gebeurt via een digitaal vragenformulier.