OBL Stage

Deze stage is bedoeld voor voltijd en deeltijd, eerste- en tweedejaars Optometrie studenten. De stage is gedurende 45 weken 1 dag in de week.

De eerste 10 dagen stage worden door de student tijdens het eerste studie jaar gelopen. De laatste 35 dagen loopt de student tijdens zijn tweede jaar. De stage start in april en zal worden afgerond in april het jaar daarop.
De stage is bedoeld om datgene dat in theorie en praktijk op school geleerd is onder begeleiding en met hulp in de praktijk te gaan uitvoeren. Sommige onderdelen van de stage zijn op de opleiding zelf uitgebreid aan de orde geweest. Andere onderdelen, zoals de slijpen, bril afstellen, verkoop en nabij refractie, zijn op de opleiding niet realistisch of technisch niet haalbaar om te leren omdat de technieken daar te snel voor veranderen. Deze onderdelen zijn in theorie wel behandeld maar de praktijk zal tijdens de stage moeten worden geleerd. Omdat studenten gewend zijn alleen te oefenen met medestudenten is leren goed contact te maken met de klant belangrijk.
Veelal beginnen studenten met oefenen van de vaardigheden op collega’s of familie. Als het vertrouwen bij zowel student als stageplaats is opgebouwd zal de student ook onderzoeken en verkopen gaan uitvoeren bij klanten.