Externe stage jaar twee orthoptie

Deze stage wordt door tweedejaars studenten gelopen tijdens hun tweede studiejaar.

De groep tweedejaars studenten wordt verdeeld in 4 groepen die ieder in een eigen blok (10 weken) van het studiejaar de stage lopen. In een van de andere blokken lopen de studenten een stage in de orthoptie kliniek van de opleiding. Omdat de studentengroepen ieder met een verschillend theoretisch beginniveau aan de stage beginnen is de stage voornamelijk gericht op het onder begeleiding leren uitvoeren van de geleerde testen bij patiënten in plaats van medestudenten. Daarnaast staat het leren communiceren met patiënten, ouders/verzorgers en collega’s centraal.

De stage wordt op maandag en vrijdag of op vrijdag en zaterdag gelopen in een periode van 9 weken. In de laatste, 10e, week van het blok sluiten de studenten de stage af met een eindassessment. Vanwege de vele feestdagen in het laatste blok die veelal op maandag en vrijdag vallen is het minimum aantal stagedagen gesteld op 11 dagen maar indien er meer dagen mogelijk zijn wordt dat altijd aanbevolen.
De externe stage jaar twee start in september, november, februari en april.

Twee maal per jaar wordt u door het stagebureau benaderd om uw beschikbaarheid voor het komende semester te inventariseren. Dit gebeurt via een digitaal vragenformulier.