Veelgestelde vragen

Hoe meld ik me aan als stageverlener?

U kunt een e-mail sturen naar het stagebureau van de opleiding of telefonisch contact opnemen.

Wat wordt er van de stageverlener verwacht?

Er wordt verwacht dat u, samen met de opleiding, de student opleidt in de preventieve en curatieve competenties. Daarnaast wordt er van u verwacht dat u op de hoogte bent van recente ontwikkelingen in het vakgebied met bijbehorende literatuur.

Wanneer starten de stageperiodes?

De Integrale Mondzorg Stage start in oktober in het tweede studiejaar
De afstudeerstage start in september of februari.

Krijgt de student een stagevergoeding of een vergoeding van de reiskosten?

Nee, u bent niet verplicht een stagevergoeding te verstrekken aan de student. Dit is ook niet gebruikelijk bij Mondzorgkundestudenten, dit heeft te maken met de intensieve begeleiding die het opleiden van een student vereist. De student is boventallig in het team en kan niet worden ingezet om intensief te behandelen.

Organiseert de opleiding bijeenkomsten voor praktijkbegeleiders?

Ja, een- tot tweemaal per jaar organiseert de opleiding een bijeenkomst voor praktijkbegeleiders. U ontvangt hiervan een uitnodiging per e-mail.

Wat is het juridische kader van de stage?

De stages worden vastgelegd in een stage-overeenkomst. Hierin zijn de rechten en plichten geformuleerd waar de student, de praktijkbegeleider en de opleiding Mondzorgkunde zich aan dienen te houden. Mocht u het format van een stage-overeenkomst willen ontvangen, stuur u dan een e-mail naar stagebureau.mondzorgkunde@hu.nl.

Hoe wordt de student, als stagiair, in de praktijk aangeduid?

De student is in de functie van stagiair een student Mondzorgkunde. Dit kan ook zo op het naambordje worden vermeld. De term/titel Mondzorgkundige is geen wettelijk beschermde titel en afgestudeerden van de opleiding Mondzorgkunde heten ‘mondhygiënist’. De titel ‘mondhygiënist in opleiding’ mag niet gevoerd worden, aangezien ‘mondhygiënist’ een beschermde titel is.