Kwaliteitsbeleid

Om de kwaliteit van de stages te borgen heeft de opleiding kwaliteitseisen opgesteld waaraan stagepraktijken en stagebegeleiders moeten voldoen.

De algemene kwaliteitscriteria voor de stages:
  • De tandarts staat ingeschreven in het BIG-register.
  • Er is een mondhygiënist werkzaam in de praktijk.
  • De mondhygiënist is minimaal 2 jaar gediplomeerd en bij voorkeur KRM-geregistreerd.
  • Er is begeleiding door de mondhygiënist en de tandarts tijdens het uitvoeren van de stage werkzaamheden door de student.
  • Per stagedag is de student 8 uur in de praktijk actief (excl. lunch- en reistijd).
  • De student wordt in staat gesteld alle verrichtingen behorende bij het beroep mondhygiënist (bachelor) uit te voeren.

Voor de IMS en Afstudeerstage worden naast de algemene ook specifieke kwaliteitseisen gehanteerd. Deze kunt u per e-mail opvragen bij het stagebureau.