Afstudeerstage

De Afstudeerstage is de afsluitende stage van de studie. Tijdens deze stage groeit de student, onder begeleiding, naar een beginnend beroepsbeoefenaar.

De Afstudeerstage start in september of in februari van hetzelfde collegejaar en beslaat 24 dagen. De student komt twee dagen per week stage lopen (maandag en/of dinsdag en/of woensdag). Dit komt neer op 12 weken (vakanties/ feestdagen buiten beschouwing gelaten). Naast het behandelen van patiënten, geeft de student twee klinische lessen waarin het evidence based handelen centraal staat.

Indien u interesse heeft een student te begeleiden tijdens deze stage of meer informatie wilt, neem dan contact op met het stagebureau van de opleiding Mondzorgkunde: stagebureau.mondzorgkunde@hu.nl.