Stagebureau Mondzorgkunde

Welkom op de website van het stagebureau van de opleiding Mondzorgkunde. Op deze website vindt u algemene informatie over de stages van de opleiding Mondzorgkunde en contactinformatie.

Studenten van de opleiding Mondzorgkunde lopen verschillende stages gedurende de studie:
  • De Integrale Mondzorgstage  (IMS). Deze groeistage start in het tweede jaar en eindigt in de loop van het derde jaar. Tijdens deze stage ontwikkelt de student zijn kennis en vaardigheden rondom de  patiënt in de algemene tandheelkundige praktijk.
  • De Afstudeerstage  in het vierde studiejaar. Aan het eind van de Afstudeerstage heeft de student het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar bereikt.
  • Specifieke stages voor de beroepsverdiepende minoren.

De uitgangspunten voor  een stageplaats zijn:

  • de stagepraktijk is een uitdagende leeromgeving voor de student;
  • de stagepraktijk geeft adequate begeleiding aan de student;
  • de stagepraktijk denkt pro-actief mee  met de opleiding om gezamenlijk de toekomstig beroepsbeoefenaar op te leiden.
Om de kwaliteit van de stage te borgen heeft de opleiding kwaliteitseisen  opgesteld waaraan een stagepraktijk voldoet.