Praktijkopdrachten

We richten ons binnen het onderwijs van de opleidingen van het Instituut Social Work nadrukkelijk op de praktijk. Wij leiden studenten op die gedurende hun hele studie praktijkgerichte competenties ontwikkelen en daarom na hun studie een goede aansluiting vinden in het werkveld.

Vanaf het begin van hun opleiding bereiden we studenten daarop voor door stages, projectopdrachten, onderzoeksopdrachten of andere vormen van praktijkleren.

In het curriculum bieden we de studenten ook de mogelijkheid om Social Work-breed onderwijs, stages of praktijkopdrachten te doen. In het eerste jaar van het curriculum lopen de studenten stage in alle sectoren van het Social Work-werkveld, ongeacht de opleiding die ze volgen.
 
Er moet aansluiting zijn tussen uw (stage)opdracht enerzijds en de te verwerven beroepscompetenties anderzijds. Binnen de doelstellingen die wij als opleiding aan een praktijkopdracht stellen, zijn er voor u diverse mogelijkheden om studenten in uw organisatie een opdracht te laten uitvoeren. Als u besluit een opdracht of stage te verstrekken aan studenten, dan wordt altijd met u besproken of er aansluiting is op inhoud en niveau van de (stage)opdracht.

Een praktijkopdracht voor onze studenten moet aan een aantal doelstellingen voldoen. Deze staan ook in de overzichten van het praktijkleren van de verschillende opleidingen.

Van een organisatie verwachten wij:

  • dat de organisatie past binnen het werkterrein van de betreffende opleiding; 
  • dat de student de mogelijkheid krijgt relevante werkervaring op te doen; 
  • dat de student geen eindverantwoordelijkheid draagt; 
  • dat er minstens één beroepskracht werkzaam is;
  • dat u een praktijkbegeleider aanstelt die de studenten adequaat begeleidt;
  • dat de organisatie bij aanvang van de stage minimaal 1 jaar bestaat en voortbestaan is gegarandeerd voor de duur van de opdracht; 
  • dat het geen eenmanszaak betreft.

Overzichten van het praktijkleren

Voor uitgebreide informatie, kunt u kijken op de pagina van de betreffende opleiding.
Door middel van het stageformulier kunt u een stage of andere praktijkopdracht aanbieden.