Opleiding Vaktherapie

De opleiding Vaktherapie van Hogeschool Utrecht verzorgt een landelijk erkende, vierjarige agogische hbo-opleiding die in voltijd en deeltijd kan worden gevolgd.

Het is één van de opleidingen die behoren bij het Instituut voor Social Work. Deze opleiding wordt alleen in Amersfoort aangeboden.
 
De vaktherapeut behandelt cliënten met psychische stoornissen en handicaps. Vaktherapie is een gerichte behandeling die op indicatie plaatsvindt en die een duidelijk geformuleerd doel dient. De vaktherapeut helpt cliënten door middel van een creatief therapeutisch medium, om emotionele, sociale, cognitieve en psychomotorische problemen te onderkennen, te overwinnen, te verminderen of te accepteren. Aan Hogeschool Utrecht kunnen studenten kiezen voor de media: muziek, beeldend vormen en drama.

Het werkterrein van de vaktherapeut is heel divers: instellingen in de geestelijke gezondheidszorg, onderwijsinstellingen voor speciaal onderwijs, instituten voor verstandelijk gehandicapten, behandelingstehuizen van de kinderbescherming, strafinstellingen en instituten voor forensische psychiatrie, revalidatiecentra, etc.

De vaktherapeut leert cliënten methodisch te behandelen met behulp van zijn medium. Ook praktijkgericht onderzoek en methodiek- en kennisontwikkeling komen nadrukkelijk aan de orde in de opleiding.

Een afgestudeerde vaktherapeut geeft uitvoering aan het therapeutische proces. Dit houdt in: contactleggen met cliënten, observeren en taxeren van cliënten en het opstellen, verantwoorden, uitvoeren en evalueren van behandelplannen. De vaktherapeut levert een bijdrage aan het beleid en beheer van een organisatie, werkt samen met andere disciplines en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het beroep.