Opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening

De opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) verzorgt een landelijk erkende, vierjarige agogische hbo-opleiding die in voltijd en deeltijd (deeltijd alleen in Amersfoort) kan worden gevolgd.

Het is één van de opleidingen die behoren bij het Instituut  voor Social Work van Hogeschool Utrecht.

Werkzaamheden

Een SPH’er biedt hulp- en dienstverlening aan mensen die door omstandigheden (handicap, ziekte, stoornissen, relatie- of gezinsproblemen, ontwikkelingsproblemen) tijdelijk of duurzaam ondersteuning nodig hebben in hun woon- en leefsituatie. De SPH’er ontwikkelt activiteiten en begeleidt mensen met het doel hun zelfstandigheid en competenties te vergroten of in stand te houden. De SPH’er is werkzaam in de sectoren: Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg, Ouderenzorg, Gezondheidszorg, Maatschappelijke Opvang en Justitiële Hulpverlening.

Een SPH-student wordt breed opgeleid. Hij leert mensen (methodisch) begeleiden en levert tevens een bijdrage aan instellingsmethodiek en praktijkonderzoek.

Beroepen

Afgestudeerde SPH’ers komen in diverse functies en werkterreinen terecht: groepsopvoeder, activiteitenbegeleider, sociotherapeut, leefgroepbegeleider, trajectbegeleider, rehabilitatiewerker, etc.

De SPH’er gebruikt in het werk creatieve middelen zoals muziek, beeldend vormen, audio visuele middelen, sport en spel. De opleiding SPH in Utrecht besteedt veel aandacht aan het ontwikkelen van een creatieve beroepshouding.