Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

De opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) verzorgt een landelijk erkende, vierjarige agogische hbo-opleiding die in voltijd en deeltijd (deeltijd alleen in Amersfoort ) kan worden gevolgd.

Het is één van de opleidingen die behoren bij het Instituut voor Social Work van Hogeschool Utrecht.

Een MWD’er ondersteunt mensen bij het oplossen van en omgaan met problemen en verstoring in hun sociaal functioneren in wisselwerking met hun sociale omgeving. Er kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen aan deze problemen, zoals verlies van werk of inkomen, verlies van relaties, verslavingsproblemen, psychiatrische klachten. Maar ook bij minder ingrijpende zaken kan de ondersteuning van een MWD’er van belang zijn. Het MWD werkterrein kent diverse sectoren:

  • Algemeen Maatschappelijk Werk;
  • Justitieel Maatschappelijk Werk;
  • Jeugdhulpverlening;
  • Maatschappelijk Werk in de Gezondheidszorg;
  • Hulp- en Dienstverlening aan vluchtelingen en allochtonen;
  • Ouderenwerk;
  • Maatschappelijk Werk voor gehandicapten en hun familie;
  • Bedrijfsmaatschappelijk Werk.

Afgestudeerde MWD’ers zijn bijvoorbeeld werkzaam in de eerstelijns dienstverlening, penitentiaire inrichtingen, organisaties voor jeugdhulpverlening, ziekenhuizen, verpleeg- of verzorgingstehuizen, scholen en bij het bedrijfsmaatschappelijk werk.

Een afgestudeerde MWD’er ontwerpt hulpverleningsplannen, voert ze uit, verantwoordt en evalueert ze. Daarnaast levert een MWD’er een bijdrage aan beleid, praktijkgericht onderzoek en kwaliteitszorg van de organisatie.