Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming

De opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) verzorgt een landelijk erkende, vierjarige agogische hbo-opleiding die in voltijd en deeltijd kan worden gevolgd.

Het is één van de opleidingen die behoren bij het Instituut voor Social Work van Hogeschool Utrecht. Een CMV’er ontwikkelt, programmeert, organiseert, ondersteunt en begeleidt culturele en maatschappelijke activiteiten die mensen willen ondernemen. Doel daarvan is het bevorderen van hun individuele, sociale, maatschappelijke en culturele welzijn. De werkterreinen van een CMV’er zijn: Kunst & Cultuur, Samenlevingsopbouw, Educatie en Recreatie & Vrije tijd.

Opleiding

We leiden een CMV-student breed op. Hij leert mensen (methodisch) begeleiden en om te gaan met culturele diversiteit. Ook ondernemerschap komt nadrukkelijk aan de orde, met onderwerpen als (bedrijfs)communicatie, marketing en het schrijven van een ondernemingsplan. Daarnaast hecht de opleiding grote waarde aan de culturele en creatieve competenties. De opleiding CMV in Utrecht heeft een uniek cultureel-creatief karakter. U herkent onze studenten doordat ze in hun werk middelen als spel en sport, drama, muziek, beeldend vormen en audio-visuele middelen inzetten. Een afgestudeerde CMV’er bereidt beleid voor, maakt het én voert het uit.

Beroepsperspectief

Afgestudeerde CMV’ers komen terecht in diverse beroepen: educatief medewerker in musea en milieu-educatieve centra, beleidsmedewerker in een cultureel centrum, buurtopbouwwerker, organisator van publieke debatten en voorlichtingsbijeenkomsten, ontwikkelaar van cursussen over sociale vaardigheden, organisator van internationale uitwisselingsprogramma’s, van sport, spel en culturele evenementen, recreatiemanager, coördinator van buitenschoolse opvang. Ze zijn werkzaam bij gemeenten, buurt- en opleidingscentra, musea, theaters, culturele centra, festival- en evenementenorganisaties, etc.