Meest gestelde vragen

Ben ik de opleiding of de student een vergoeding verschuldigd?

Praktijkorganisaties zijn aan de opleiding geen vergoeding verschuldigd. Anders ligt het voor de vergoeding aan de student zelf. Soms is het in de CAO vastgelegd dat de student recht heeft op een stagevergoeding. Wanneer dit niet het geval is, is het in principe een afspraak tussen student en praktijkorganisatie of er een stagevergoeding gegeven wordt.

Hoe zit het met de wettelijke aansprakelijkheid?

De relatie tussen praktijkorganisatie en stagiaire wordt door de wet gelijk gesteld aan die van werkgever/werknemer. Dat betekent dat de aansprakelijkheid doorgaans rust bij de praktijkorganisatie. Wij raden aan hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. In een stagecontract dient dit geregeld te zijn.

Hoeveel tijd gaat het begeleiden van een stagiaire kosten?

Een stagiaire heeft recht op begeleiding. De intensiteit daarvan zal afhangen van het soort stage of opdracht dat de student doet. In zijn algemeenheid is de minimale frequentie van begeleidingsgesprekken één keer per twee weken. In de beginfase van een stage kan dit vaker nodig zijn. Daarnaast kunnen er gesprekken zijn met de begeleidende docent en wordt er van u een beoordelingsadvies gevraagd.

Ik wil graag meer weten over het begeleiden van een stagiair, kan dat?

De opleidingen organiseren bijeenkomsten voor praktijkbegeleiders waarin aandacht is voor het begeleiden van een stagiaire en waar u ervaringen kunt uitwisselen met andere praktijkbegeleiders. Dit kan zijn in de vorm van een cursus van 5 dagdelen tot een werkveldcontactdag.

Hoe weet ik of de praktijkopdrachten of stage-invulling past bij niveau en inhoud van een opleiding?

In de praktijkgids staat (beknopt) omschreven waar een stage of praktijkopdracht aan moet voldoen. In overleg met u bekijken we welke opleiding en opdracht het beste aansluit.

Hoe meld ik me aan voor een stage of praktijkopdracht?

Door middel van het aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen.
Of neem telefonisch contact op met de medewerkers van het praktijkbureau Social Work.

Wat zijn de regels rond ziekteverzuim?

Bij langdurig ziekteverzuim (langer dan twee weken) is er overleg tussen student, praktijkbureau  praktijk-/stagedocent en praktijkorganisatie waarbij gezamenlijk een oplossing gevonden dient te worden. Verlenging van de stage behoort tot de mogelijkheden. Aan het einde van de stage dient de student het vastgestelde aantal stage-uren te hebben gelopen.
Bij kortdurend ziekteverzuim houdt de student zich aan de procedures van de praktijkorganisatie.

Wat zijn de regels voor vakantie van de student?

Het aantal stage-uren dient daadwerkelijk te zijn gelopen. De student houdt dit bij. De resterende tijd is in overleg met de praktijkorganisatie op te nemen als vakantie. Bij lange stages is de periode die staat voor de stage ruimer dan het aantal stage-uren.

Kan ik bij jullie terecht voor cursussen, opleidingen of trainingen?

Ja, Het Instituut voor Social Work biedt organisaties en instellingen (na)scholing op het gebied van hulp- en dienstverlening.