Praktijkbureau Social Work

Op deze pagina’s vindt u informatie bestemd voor werkveldorganisaties van de opleidingen Social Work (voortgekomen uit de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)) en Creatieve Therapie (CT).

Het onderwijs binnen Social Work

In het sociaal-agogische werkveld wordt steeds meer interdisciplinair gewerkt. Er ontstaat overlap en er ontstaan dwarsverbanden in functies en taken. Deze ontwikkeling in het werkveld willen wij ook in het onderwijs tot uitdrukking brengen. Dat heeft geleid tot een intensieve organisatorische en onderwijsinhoudelijke samenwerking tussen de voormalige opleidingen SPH, MWD en CMV onder de naam Social Work. De huidige opleidingen blijven als zodanig gewoon bestaan; het curriculum biedt de studenten de mogelijkheid om Social Work-breed onderwijs, stages of praktijkopdrachten te doen. 

De opleidingen Social Work, SPH, MWD en CMV worden in Utrecht aangeboden. Creatieve Therapie wordt in Amersfoort aangeboden.

De informatie over praktijkopdrachten is voor beide locaties te gebruiken. Daar waar onderscheid is, wordt dit expliciet vermeld.

Praktijkonderwijs

U vindt op deze pagina’s informatie over de verschillende vormen van praktijkonderwijs (stages, projecten) die voor u interessant zijn. U kunt lezen wat de student leert en bij wat voor soort opdrachten u hem kunt inschakelen. In een schematisch overzicht zetten we alle vormen van praktijkonderwijs op een rijtje. Ook kunt u zich hier aanmelden als u stageplaatsen en/of praktijkopdrachten wilt aanbieden.

Opleidingen

Kijk bij de diverse opleidingen voor meer informatie over de betreffende opleiding.