Praktijkbureau Human Resource Management

Graag verstrekken wij u informatie over de verschillende praktijkonderdelen in onze opleiding HRM.

Wellicht heeft u (opnieuw) mogelijkheden om een student in te zetten in uw organisatie, bijvoorbeeld voor een meeloopstage, een onderzoeksopdracht of een afstudeeropdracht. In de stage- en praktijkgids leest u daar meer over.

Uw aanvraag kunt u rechtstreeks indienen via het stageformulier.

Contact

E-mail: praktijkbureauHRM@hu.nl
Telefoon: 06-18553701