Multimediaproject

De provincie Utrecht is het Mekka voor de tv- en audiovisuele sector in Nederland. De sector groeit sterk want nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op: live tv via internet, via SMS direct stemmen bij Idols, op je computer direct een film bekijken. Nieuwe, relevante kennis op dit gebied bereikt de multimediabedrijven echter slecht. En de kennis die wel doordringt wordt onvoldoende toegepast in nieuwe processen en producten. Dit Task Force-project wil hierin verbetering brengen.

Drie pijlers

Het project heeft als speerpunten:

  • Multimedia leerbedrijf: veelbelovende studenten van Inholland en de HU werken samen met professionals en ondernemers aan concrete innovatieprojecten. Opleidingscurricula wordt aangepast aan de wensen en eisen van de markt.

  • Kennismonitor: geeft adviezen aan bedrijven en brengt (ontwikkelingen in) de sector in kaart. Plus een analyse en evaluatie van het leerbedrijf.

  • Kennishefboom: bundeling van activiteiten (netwerken, kennisloket, workshops) in het project zodat het bereik en effect van de kennis gemaximaliseerd wordt.

Meer informatie bij Hans Hoving  en Wim van der Plas.