Life Sciences (Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek)

Binnen het cluster LS worden er drie specialisaties in voltijd aangeboden:

  • Microbiology
  • Biomolecular Research
  • Zoology

In het derde jaar van de opleiding wordt een stage van 5 maanden uitgevoerd. In het vierde jaar van de opleiding vindt de uitvoering van de afstudeeropdracht plaats. De periode van de afstudeeropdracht bedraagt 5 of 7 maanden.

Tijdens de gehele opleiding (uitzondering periode van stage- of afstuderen) voeren studenten in groepsverband korte projecten uit al dan niet in samenwerking met het Kenniscentrum ILC.

De stage- en afstudeeropdracht vormen een belangrijk onderdeel van de opleiding van de student. Aard en inhoud van de stage- en afstudeeropdracht zijn afhankelijk  van de door de student gekozen richting, van de aard van het bedrijf, instelling of laboratorium, waar de opdracht wordt uitgevoerd, maar zal daarnaast ook afhangen van de persoonlijke interesse van de student.

Door korte projecten, stage- of afstudeeropdrachten aan te bieden levert een bedrijf, instelling of laboratorium een belangrijke bijdrage aan de beeldvorming van de student met betrekking tot het latere beroep en werkt daarnaast mee aan de vorming van toekomstige bachelors (laboratoriumingenieurs).