Kenniscentrum ILC

De begeleiding van de student tijdens de afstudeeropdracht (AO) vindt voornamelijk plaats binnen het bedrijf, instelling of laboratorium door de begeleider van de afstudeeropdracht.

Daarnaast zijn ook docenten van ILC bij de voorbereiding en begeleiding van de student tijdens deze periode betrokken. De studieloopbaanbegeleider (SLB-er) begeleidt de student vooraf bij oriëntatie en keuze van de afstudeerplaats en is aanspreekpunt voor de algemene studievoortgang. De AO-docent volgt de voortgang en de onderwijskundige aspecten tijdens de periode waarin de afstudeeropdracht wordt uitgevoerd.

Meer informatie

Voor meer algemene zaken of informatie met betrekking tot organisatie van de afstudeeropdracht kan men terecht bij de AO coördinatoren of de onderwijscoördinatoren of clustermanagers van ILC of, indien van toepassing, bij de desbetreffende contactpersoon van bedrijf, instelling of laboratorium. De acquisitie van de afstudeeropdrachtplaatsen wordt verzorgd door AO acquisiteurs.