Chemical Engineering

De afstudeeropdracht vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding van de student.

De stage- en afstudeeropdracht vormen een belangrijk onderdeel van de opleiding van de student. Aard en inhoud van de stage- en afstudeeropdracht zijn afhankelijk  van de door de student gekozen richting, van de aard van het bedrijf, instelling of laboratorium, waar de opdracht wordt uitgevoerd, maar zal daarnaast ook afhangen van de persoonlijke interesse van de student.

Door korte projecten, stage- of afstudeeropdrachten aan te bieden levert een bedrijf, instelling of laboratorium een belangrijke bijdrage aan de beeldvorming van de student met betrekking tot het latere beroep en werkt daarnaast mee aan de vorming van toekomstige bachelors (laboratoriumingenieurs).