Lesvoorbereidingsformulieren

De implementatie van het leren lesgeven met de nieuwe lesvoorbereidingsformulieren is ook dit studiejaar speerpunt. Het proces zal begeleid blijven worden door een projectgroep vanuit de opleiding en het lectoraat Geletterdheid van de hogeschool. Doel is om door middel van het gebruik van gefaseerde lesvoorbereidingsformulieren de leerkrachtvaardigheden van de student verder te ontwikkelen.

In de bijgevoegde handleiding lesvoorbereidingsformulieren ITT, de flyer en de powerpoint GLVF in het studiejaar 2017-2018 vind je alle informatie. Naast de verschillende lesvoorbereidingsformulieren waarmee de studenten werken, is ook een overzicht praktijkactiviteiten en een weekplanning toegevoegd. De studenten die werken met de lesvoorbereidingsformulieren 1 t/m 4 houden op het overzicht praktijkactiviteiten bij welke lessen gegeven zijn. Bij de beoordeling van de stage aan het einde van het semester overlegt de student dit overzicht. Studenten in de afstudeerfase kunnen gebruikmaken van het formulier weekplanning.

Ook dit studiejaar worden er weer trainingen georganiseerd voor de schoolopleiders om studenten te kunnen scoren via het ICALT formulier. Deze trainingen zijn op:

  • Woensdag 11 oktober 2017 van 14.00 tot 18.00 uur in het HU-gebouw in Utrecht.
  • Woensdag 7 februari 2018 van 14.00 tot 18.00 uur in het HU-gebouw in Amersfoort.

De uitnodiging volgt zo spoedig mogelijk. Vooral schoolopleiders die deze training nog niet gevolgd hebben worden van harte uitgenodigd.

Voor het trainen van de praktijkopleiders door de schoolopleider kunnen materialen (films en dergelijke) opgevraagd worden via lerenlesgeven@hu.nl in het kader van het train de trainer traject.

Met vragen over het fasegebonden lesvoorbereidingsformulier kunt u terecht bij lerenlesgeven@hu.nl. Hier kunt u ook de lesvoorbereidingsformulieren opvragen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten