Werk maken van leren

Om les te geven in het basisonderwijs moet je een onderwijsbevoegdheid hebben. Deze bevoegdheid kan op verschillende manieren behaald worden, afhankelijk van de achtergrond (vooropleiding, werkervaring) en wensen van de kandidaat.

Wanneer de kandidaat een hbo- of wo-bachelordiploma heeft behaald dan zijn er grofweg twee routes naar het leraarschap: (1) ‘zij-instroom in opleiding’ (waarbij de kandidaat als student staat ingeschreven bij een opleidingsinstituut, ITT/HUpabo) (2) ‘zij-instroom in het beroep’ (waarbij de kandidaat een arbeidsrelatie aangaat met een schoolbestuur en als cursist onderwijsaanbod kan volgt binnen het opleidingsinstituut, ITT/HUpabo).

In het studiejaar 2018-2019 heeft een werkgroep bestaande uit collega’s uit het werkveld en van de opleiding (ITT/HUpabo) gewerkt aan de vormgeving van het traject zij-instroom in beroep binnen de Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort. In onderstaande document vind je de eindrapportage van deze werkgroep.

Eindrapportage APPO-project ‘Werk maken van leren’.