Studentbeoordeling

Alle studenten worden beoordeeld aan de hand van 10 centrale criteria per fase van de opleiding. Ieder criterium is opgebouwd uit één of meer indicatoren. En elke indicator is meestal uitgewerkt in vier omschrijvingen die de verschillende niveaus van de bekwaamheid van de student weergeven. Deze omschrijvingen bij een indicator zijn ook de omschrijvingen in Scorion. Scorion kent dus niet meer een inschaling in drie maar in vier niveaus. De 10 centrale criteria moeten allemaal voldoende zijn om een voldoende stage te kunnen lopen. Hieronder vinden jullie de beoordelingscriteria en -formulieren per fase.