Studentbeoordeling

Alle studenten worden beoordeeld aan de hand van 10 centrale criteria per fase van de opleiding. Ieder criterium is opgebouwd uit één of meer indicatoren. En elke indicator is uitgewerkt in omschrijvingen die de verschillende niveaus van de bekwaamheid van de student weergeven. De 10 centrale criteria moeten allemaal voldoende zijn om een voldoende stage te kunnen lopen. Hieronder vinden jullie documenten waarin de procedure van beoordelen is beschreven, de overzichten van de beschrijving van de 6, 8 en 9 per fase en de beoordelingsformulieren per fase.