Schoolopleidertrajecten

De opleiding voor schoolopleider rust de deelnemers toe om praktijkopleiders te kunnen ondersteunen in hun taak studenten te begeleiden. Een opleiding die de afgelopen jaren hoog is gewaardeerd door de deelnemers.

Het volgende open traject start in september 2018. Dit traject omvat acht bijeenkomsten en wordt in april 2019 afgesloten. Zie verder de flyer.

Besturen van de opleidingsraad kunnen met de trainer, Tjerk de Boer, in company trajecten afspreken. Neem contact op met Tjerk via: Tjerk.deboer@hu.nl