Opleidingsraad en BOIS

De Opleidingsraad is binnen de samenwerking opleiding en werkveld het besluitvormend orgaan. In de Opleidingsraad hebben 15 besturen en de opleiding zitting. Er zijn 3 tot 4 overleggen per studiejaar.

Naast de Opleidingsraad is er het BOiS overleg. In dit overleg hebben van de 15 deelnemende besturen mensen zitting die op bovenschools niveau het opleiden binnen het bestuur aansturen. Vanuit de opleiding hebben de twee coördinatoren werkplekleren en een opleidingsmanager zitting. In het BOiS overleg worden de besluiten van de Opleidingsraad uitgevoerd maar ook voorbereid. Feedback op het vernieuwde curriculum, ontwikkelen trajecten voor schoolopleiders, ontwikkelen van het keurmerk, het uitvoeren van audits zijn voorbeelden van zaken die binnen het BOiS overleg uitgevoerd/ontwikkeld worden.

Binnen de opleidingsscholen kennen we vanaf het studiejaar 2016-2017 vijf categorieën.

  • Categorie 1: gecertificeerde academische opleidingsscholen
  • Categorie 2: Gecertificeerde opleidingsscholen
  • Categorie 3a: Opleidingsscholen die dit studiejaar het keurmerk gaan behalen
  • Categorie 3b: Scholen die in het studiejaar 2017-2018 het keurmerk gaan behalen
  • Categorie 5a: Scholen in de Tweede Schil met een gecertificeerde schoolopleider.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten