Lesvoorbereidingsformulieren

Vorig studiejaar zijn de DAG en DAV studenten gestart met het leren lesgeven met nieuwe lesvoorbereidingsformulieren. Dit studiejaar gaan alle studenten hiermee aan de slag.
De implementatie van het leren lesgeven met de nieuwe lesvoorbereidingsformulieren is speerpunt dit studiejaar. Het proces zal begeleid worden door een projectgroep vanuit de opleiding en het lectoraat Geletterdheid van de hogeschool. Doel is om door middel van het gebruik van gefaseerde lesvoorbereidingsformulieren de leerkrachtvaardigheden van de student verder te ontwikkelen.

In de bijgevoegde handleiding lesvoorbereidingsformulieren ITT, de flyer en de powerpoint GLVF in het studiejaar 2016-2017 vind je alle informatie. Verschil met afgelopen studiejaar is dat nu ook praktijkopleiders in overleg met schoolopleiders studenten kunnen beoordelingen in hun vorderingen. Naast de verschillende lesvoorbereidingsformulieren waarmee de studenten werken, is ook een overzicht praktijkactiviteiten en een weekplanning toegevoegd. De studenten die werken met de lesvoorbereidingsformulieren 1 t/m 4 houden op het overzicht praktijkactiviteiten bij welke lessen gegeven zijn. Bij de beoordeling van de stage aan het einde van het semester overlegt de student dit overzicht. Studenten in de afstudeerfase kunnen gebruikmaken van het formulier weekplanning.

Op 16 november ’16 (Utrecht) wordt er een training georganiseerd voor de schoolopleiders om studenten te kunnen scoren via het ICALT formulier. Voor verdere informatie over deze training zie het document ‘Basistraining leren lesgeven met het ICALT instrument’ hieronder. Voor het trainen van de praktijkopleiders door de schoolopleider kunnen materialen (films en dergelijke) opgevraagd worden via lerenlesgeven@hu.nl in het kader van het train de trainer traject. Vooral schoolopleiders die deze training nog niet gevolgd hebben worden van harte uitgenodigd.

Met vragen over het fasegebonden lesvoorbereidingsformulier kunt u terecht bij lerenlesgeven@hu.nl. Hier kunt u ook de lesvoorbereidingsformulieren opvragen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten