Lesvoorbereidingsformulieren

De implementatie van het leren lesgeven met de nieuwe lesvoorbereidingsformulieren is ook dit studiejaar speerpunt. Het proces zal begeleid blijven worden door een projectgroep vanuit de opleiding en het lectoraat Geletterdheid van de hogeschool. Doel is om door middel van het gebruik van gefaseerde lesvoorbereidingsformulieren de leerkrachtvaardigheden van de student verder te ontwikkelen.

ICALT observatieoverzicht voor studiejaar 2018-2019

Observatie 1 Observatie 2 Observatie 3
Stagesemester A
B B
Periode 24 september t/m 12 oktober 2018 4 februari t/m 22 februari 2019 20 mei t/m 7 juni 2019
Deadline 12-10-2018 22-2-2019 7-6-2019

 

In de bijgevoegde handleiding lesvoorbereidingsformulieren ITT, de flyer en de powerpoint GLVF in het studiejaar 2018-2019 vind je alle informatie. Naast de verschillende lesvoorbereidingsformulieren waarmee de studenten werken, is ook een overzicht praktijkactiviteiten en een weekplanning toegevoegd. De studenten die werken met de lesvoorbereidingsformulieren 1 t/m 4 houden op het overzicht praktijkactiviteiten bij welke lessen gegeven zijn. Bij de beoordeling van de stage aan het einde van het semester overlegt de student dit overzicht. Studenten in de afstudeerfase kunnen gebruikmaken van het formulier weekplanning.

In het studiejaar 2018-2019 worden er weer trainingen georganiseerd voor de schoolopleiders om studenten te kunnen scoren via het ICALT formulier. Deze trainingen zijn op:

Woensdag 10 oktober ‘18  14.00 tot 18.00 uur   HU Utrecht
Donderdag 11 oktober ’18   15.45 tot 18.45 uur   
HU Utrecht
Woensdag 6 februari ’19      14.00 tot 18.00 uur   HU Amersfoort

Aanmelden kan door een bericht te sturen aan lerenlesgeven@hu.nl onder vermelding van je naam, school en de datum dat je wil deelnemen. Vooral schoolopleiders die de training nog niet gevolgd hebben worden van harte uitgenodigd.

Voor het trainen van de praktijkopleiders door de schoolopleider kunnen materialen (films en dergelijke) opgevraagd worden via lerenlesgeven@hu.nl in het kader van het train de trainer traject.

Met vragen over het fasegebonden lesvoorbereidingsformulier kunt u terecht bij lerenlesgeven@hu.nl. Hier kunt u ook de lesvoorbereidingsformulieren opvragen.