Keurmerk opleidingsschool

Het keurmerk opleidingsschool is aangepast. Tot nu toe hebben opleidingsscholen van de aangesloten besturen het standaard keurmerk behaald. Op verzoek van de Opleidingsraad is het keurmerk geactualiseerd en uitgebreid.

Scholen die graag opleidingsschool willen worden vragen het basiskeurmerk aan. Scholen die in de afgelopen jaren het keurmerk (basis) behaald hebben moeten na 6 jaar het keurmerk hernieuwen. De scholen tonen aan nog steeds te voldoen aan de standaarden van de NVAO. Daarnaast is er voor deze scholen de mogelijkheid om zich te verdiepen, te specialiseren. Het gaat dan bv. om onderwerpen zoals de begeleiding van startende leerkrachten, het doen van onderzoek of beroepsregistratie bij het VELON.

Voor uitgebreide informatie over de aangepaste keurmerkprocedure zie het document ‘Keurmerk opleidingsschool’ hieronder. 

Ook dit studiejaar zijn er weer scholen die opgaan voor het basiskeurmerk. Zie de planning. In het document ‘Opleidingsscholen’ vind je terug welke scholen het keurmerk hebben behaald en welke scholen dat dit studiejaar gaan doen. Een overzicht van alle scholen waarmee HU Pabo samenwerkt. 

Binnen de opleidingsscholen kennen we vijf categorieën.

  • Categorie 1: gecertificeerde academische opleidingsscholen
  • Categorie 2: Gecertificeerde opleidingsscholen
  • Categorie 3a: Opleidingsscholen die dit studiejaar het keurmerk gaan behalen
  • Categorie 3b: Scholen die na dit studiejaar het keurmerk gaan behalen
  • Categorie 5a: Scholen in de Tweede Schil met een gecertificeerde schoolopleider.