Keurmerk opleidingsschool

De Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) heeft de standaarden voor opleidingsschool bijgesteld en deze nieuwe standaarden zijn verwerkt in het keurmerk opleidingsscholen ITT.

De Opleidingsraad heeft bepaald dat een opleidingsscholen een gecertificeerde schoolopleider moet hebben. Verder kunnen vierde fase studenten de afstudeerstage alleen lopen op scholen die het keurmerk Opleidingsschool hebben behaald of dat dit studiejaar (17-18) gaan behalen. Ook scholen in de z.g. Tweede schil moeten een gecertificeerde schoolopleider in huis hebben. Is dit niet het geval dan kunnen er geen studenten meer geplaatst worden op deze scholen.

In het keurmerk is terug te vinden waar een school aan moet voldoen om opleidingsschool te worden. Ook is de procedure beschreven.

Binnen de opleidingsscholen kennen we vijf categorieën.

  • Categorie 1: gecertificeerde academische opleidingsscholen
  • Categorie 2: Gecertificeerde opleidingsscholen
  • Categorie 3a: Opleidingsscholen die dit studiejaar het keurmerk gaan behalen
  • Categorie 3b: Scholen die na dit studiejaar het keurmerk gaan behalen
  • Categorie 5a: Scholen in de Tweede Schil met een gecertificeerde schoolopleider.