Assessoren

Studenten ronden hun studie af aan de hand van een assessment. Hierin verdedigt een student zijn ontwikkeling tot leerkracht basisonderwijs. Dit assessment wordt afgenomen door een leerkracht uit het werkveld en een docent van de opleiding. De inhoudelijke documenten afstudeerfase zijn terug te vinden onder het kopje ‘Afstudeerfase’.

We zijn op zoek naar collega’s uit het werkveld die graag assessor willen worden. Zie de folder hieronder voor inhoudelijke informatie. Mocht je belangstelling hebben, dan graag een bericht naar paul.maasen@hu.nl.

Informatiefolder assessorentraining 2019-2020

Externe assessoren kunnen hun kosten voor het uitvoeren van assessments declareren.