Alumni HU Pabo verenigd in de ‘Thijssens Alumni Kring TAK’

TAK-lezing op 14 november 2018

Op 14 november organiseerde de TAK een lezing verzorgd door elitespreker Mariken Uriot. Een elitespreker was een lid van de TAK die zich in zijn/haar onderwijsloopbaan bijzonder heeft ontwikkeld en/of opmerkelijke prestaties heeft verricht.

TAK-lezing: Gedrag in onderwijs. Handreikingen voor de praktijk.

Gedrag in het onderwijs gaat over gedrag van de leerlingen én gedrag van de leraar. Beide invalshoeken vormen een zijde van dezelfde medaille en beïnvloeden elkaar. Maar niet altijd lukt het je als leraar om op de juiste wijze in te spelen op het gedrag van leerlingen. Welke handreikingen kunnen vanuit theorie en praktijk hierbij behulpzaam zijn?

Op woensdag 14 november 2018 organiseerde de TAK voor leden van de TAK en overige collega’s in het onderwijswerkveld, in samenwerking met één van haar elitesprekers een belangwekkende lezing over gedrag in onderwijs. De lezing werd verzorgd door Mariken Uriot.

Mariken Uriot, oud-student van onze HUpabo, heeft zich in haar onderwijsloopbaan ontwikkeld als gedragsspecialist. Zij is werkzaam als adviseur bij het Cluster 4 Kenniscentrum Gedrag in onderwijs van de J.H.Donnerschool in De Glind.

Meer aandacht voor onze oud-studenten

Onze oud-studenten blijven ook na hun afstuderen een belangrijke doelgroep voor de opleiding. Niet alleen kunnen zij ons vertellen in welk opzicht zij de opleiding zinvol en plezierig hebben gevonden; ook kunnen zij een actuele en verfrissende bijdrage leveren aan ons programma door het verzorgen van gastlessen en het praktisch begeleiden van studenten. Tegelijk kunnen wij als opleiding hen van dienst zijn met advies, ondersteuning en scholing op het gebied van loopbaanontwikkeling, professionalisering en praktijkonderzoek.

Beginnende leraren vormen een bijzondere doelgroep binnen de oud-studenten. Juist in hun inductiefase - de periode vlak na het afstuderen - hebben starters veel behoefte aan ondersteuning en begeleiding om de realiteit van de beroepspraktijk het hoofd te kunnen bieden. Vanuit onze morele verantwoordelijkheid als voormalig opleidingsinstituut kunnen en zullen wij een bijdrage leveren aan de begeleiding van beginnende leraren.

Sinds 2016 bestaat de Thijssens Alumni Kring ‘TAK’, voor afgestudeerden aan de HUPabo (of voorgangers daarvan). TAK organiseert Alumni-bijeenkomsten in de vorm van ‘Appeltaartavonden’ en ‘Alumni-buffetten’, en sinds kort ook in de vorm van estafette-bijeenkomsten. Zie ook de TAK-website www.tak.hu.nl voor meer informatie.

Thijssen Alumni Kring (TAK)