Alumni HU Pabo verenigd in de ‘Thijssens Alumni Kring TAK’

Meer aandacht voor onze oud-studenten

Onze oud-studenten blijven ook na hun afstuderen een belangrijke doelgroep voor de opleiding. Niet alleen kunnen zij ons vertellen in welk opzicht zij de opleiding zinvol en plezierig hebben gevonden; ook kunnen zij een actuele en verfrissende bijdrage leveren aan ons programma door het verzorgen van gastlessen en het praktisch begeleiden van studenten. Tegelijk kunnen wij als opleiding hen van dienst zijn met advies, ondersteuning en scholing op het gebied van loopbaanontwikkeling, professionalisering en praktijkonderzoek.

Beginnende leraren vormen een bijzondere doelgroep binnen de oud-studenten. Juist in hun inductiefase - de periode vlak na het afstuderen - hebben starters veel behoefte aan ondersteuning en begeleiding om de realiteit van de beroepspraktijk het hoofd te kunnen bieden. Vanuit onze morele verantwoordelijkheid als voormalig opleidingsinstituut kunnen en zullen wij een bijdrage leveren aan de begeleiding van beginnende leraren.

Sinds 2016 bestaat de Thijssens Alumni Kring ‘TAK’, voor afgestudeerden aan de HUPabo (of voorgangers daarvan). TAK organiseert Alumni-bijeenkomsten in de vorm van ‘Appeltaartavonden’ en ‘Alumni-buffetten’, en sinds kort ook in de vorm van estafette-bijeenkomsten. Zie ook de TAK-website www.tak.hu.nl voor meer informatie.

TAK-estafette: workshopreeks voor en door oud-studenten

Met trots nodigen we alle oud-studenten / TAK-leden uit om mee te doen aan de TAK-estafette. Deze estafette bestaat uit een maandelijkse serie studie- en ontmoetingsbijeenkomsten, allen verzorgd door ervaren oud-studenten van onze HUpabo. Elke maand stellen we een nieuw onderwerp centraal, met de bedoeling praktijkervaringen uit te wisselen, nieuwe inzichten aan te dragen (bijvoorbeeld uit actuele vakliteratuur) en elkaar op nieuwe ideeën te brengen. Om de beschikbaarheid zo groot mogelijk te maken, zijn de estafette-avonden verspreid over een aantal locaties in de regio. Je kunt de zelf kiezen waar, wanneer en hoe vaak je meedoet. Deelname is gratis voor leden van de TAK (dus registreer je snel via www.tak.hu.nl). TAK-leden krijgen een persoonlijke uitnodiging met het volledige programma per mail toegestuurd.

De eerstvolgende bijeenkomst met als thema ‘groepsdynamica’ wordt verzorgd door Marcel Hermens op 18 januari 2018 a.s. Aanvang: 19.00 uur. Locatie: Fluenta, Weverstede 33 in Nieuwegein.

Je kunt je hiervoor aanmelden bij Dick.deHaan@hu.nl. Aanmelden voor de TAK kan via www.tak.hu.nl.

Oud-studenten geven het TAKje door in de TAK-estafette!

18 januari 2018
Nieuwegein 
Groepsdynamica Marcel Hermens
Fluenta
8 februari 2018 Zeist Studenten in je klas Morra Koudijs Damianschool
28 maart 2018   Utrecht Alumni Buffet 2018 meerdere workshops Pabo
18 april 2018   Utrecht  Differentiëren bij rekenen-wiskunde Henry van Kraanen Pabo
17 mei 2018 Utrecht  Kampioenen voor de klas Irene Wassing Pijlstaart

Voor suggesties, vragen en aanmelding: graag bericht aan Dick.deHaan@hu.nl.

Thijssen Alumni Kring (TAK)