Afstudeerfase 2018-2019

Bij ITT worden in studiejaar 2018-2019 drie verschillende eindassessments afgenomen. Studenten die nog afstuderen onder het oude curriculum doen eindassessment onder de 16-versie. Vorig studiejaar is het nieuwe afstudeercurriculum gestart en deze studenten studeren af onder de 17-versie. Voor het huidige studiejaar is het eindassessment iets aangepast, waardoor deze studenten afstuderen onder de 18-versie.

16-versie

De afstudeerfase van de ITT-studenten die afstuderen onder de 16-versie, bestaat uit de volgende onderdelen. De planning en verantwoording (AFST1), het onderzoek (AFST2) en het eindassessment (AFST3).

Voor assessoren uit het werkveld die op de opleiding eindassessments onder de 16-versie afnemen zijn deze documenten nodig:

17-versie

De afstudeerfase van de ITT-studenten die afstuderen onder de 17-versie, bestaat uit de volgende onderdelen: verslag planning en verantwoording afstudeerstage (AFST1) en verslag uitvoering en evaluatie afstudeerstage en eindassessment (AFST2). Deze staan beschreven in een gezamenlijke handleiding.

Studenten sturen hun complete afstudeerwerk in één document in. Voor het eindassessment beoordelen de assessoren hoofdstuk 5 (‘de finish’). Studenten kunnen daarin verwijzen naar hoofdstuk 1 t/m 4, die door twee andere examinatoren worden beoordeeld, zie Format inhoudsopgave verslag AFST1 en AFST2.

Voor assessoren uit het werkveld die op de opleiding eindassessments onder de 17-versie afnemen zijn deze documenten nodig:

18-versie

De afstudeerfase van de ITT-studenten die afstuderen onder de 18-versie, bestaat uit de volgende onderdelen: verslag planning en verantwoording afstudeerstage (AFST1) en verslag uitvoering en evaluatie afstudeerstage en eindassessment (AFST2). Deze staan beschreven in de Handleiding afstuderen 2018-2019.

Studenten sturen hun complete afstudeerwerk in één document in. Voor het eindassessment beoordelen de assessoren hoofdstuk 0 (‘de start’) en hoofdstuk 5 (‘de finish’). Studenten kunnen daarin verwijzen naar hoofdstuk 1 t/m 4, die door twee andere examinatoren worden beoordeeld, zie Format inhoudsopgave verslag AFST1 en AFST2.

Voor assessoren uit het werkveld die op de opleiding eindassessments onder de 18-versie afnemen zijn deze documenten nodig: