Afstudeerfase 2019-2020

18-versie

De afstudeerfase van de ITT-studenten in semester 1 van 2019-2020 die afstuderen onder de 18-versie. Bestaat uit de volgende onderdelen: verslag planning en verantwoording afstudeerstage (AFST1) en verslag uitvoering en evaluatie afstudeerstage en eindassessment (AFST2). Deze staan beschreven in de Handleiding afstuderen 2019-2020.

Studenten sturen hun complete afstudeerwerk in één document in. Voor het eindassessment beoordelen de assessoren hoofdstuk 0 (‘de start’) en hoofdstuk 5 (‘de finish’). Studenten kunnen daarin verwijzen naar hoofdstuk 1 t/m 4, die door twee andere examinatoren worden beoordeeld, zie Format inhoudsopgave verslag AFST1 en AFST2.

Voor assessoren uit het werkveld die op de opleiding eindassessments onder de 18-versie afnemen zijn deze documenten nodig: