AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit heeft ook gevolgen voor onze studenten in de praktijk. Studenten vallen onder de AVG van de stichting waar ze hun praktijk lopen. In het document Privacyverklaring HU wordt aangegeven hoe we omgaan met op de scholen verkregen informatie zodat scholen er van verzekerd kunnen zijn dat deze informatie alleen gebruikt wordt voor de studie van de student.

Er leven bij scholen en studenten nog veel vragen rondom de bescherming van de gegevens van alle betrokkenen in het onderwijs. In bijgevoegd document wordt antwoord gegeven op een aantal van deze vragen.

Bij vragen over de AVG kan contact opgenomen worden met Joke Gunter, joke.gunter@hu.nl.