Instituut Theo Thijssen

Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie
Centrum voor Werkplekleren ITT

Welkom op de informatiesite van Instituut Theo Thijssen voor het werkveld. Via deze site informeren we u over de opleiding. U vindt er informatie over het werkplekleren van de studenten, maar ook over de trainingen voor de schoolopleiders, de audits om het keurmerk Opleidingsschool te behalen, de onderzoeken die studenten uitvoeren en natuurlijk ook de Geregeld. We streven er naar dat u hier alle informatie vindt die u nodig hebt in de begeleiding van onze studenten.

Meer aandacht voor onze oud-studenten: Alumni Buffet op 10 mei 2017

Onze oud-studenten blijven ook na hun afstuderen een belangrijke doelgroep voor de opleiding. Niet alleen kunnen zij ons vertellen in welk opzicht zij de opleiding zinvol en plezierig hebben gevonden; ook kunnen zij een actuele en verfrissende bijdrage leveren aan ons programma door het verzorgen van gastlessen en het praktisch begeleiden van studenten. Tegelijk kunnen wij als opleiding hen van dienst zijn met advies, ondersteuning en scholing op het gebied van loopbaanontwikkeling, professionalisering en praktijkonderzoek.

Beginnende leraren vormen een bijzondere doelgroep binnen de oud-studenten. Juist in hun inductiefase - de periode vlak na het afstuderen - hebben starters veel behoefte aan ondersteuning en begeleiding om de realiteit van de beroepspraktijk het hoofd te kunnen bieden. Vanuit onze morele verantwoordelijkheid als voormalig opleidingsinstituut kunnen en zullen wij een bijdrage leveren aan de begeleiding van beginnende leraren.

Daarom organiseert de Thijssen Alumni Kring (TAK) namens onze pabo op woensdag 10 mei a.s. het Alumni Buffet; een groots evenement voor startende en ervaren oud-studenten. Deze scholings- en ontmoetingsdag biedt een buffet met workshops, informatieve sessies en smakelijke hapjes, specifiek gericht op ervaringen en vragen van beginnende leraren en verzorgd door ervaren oud-studenten en pabocollega´s.

Voor suggesties, vragen en aanmelding: graag bericht aan Dick.deHaan@hu.nl   

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten