Stages en afstuderen ICT

Op deze pagina vindt u informatie over stages en afstuderen van de afstudeerrichtingen van de opleiding HBO-ICT
- Business IT & Management (BIM)
- Software & Information Engineering (SIE),
- System and Network Engineering (SNE, voorheen Systeembeheer)
- Technische Informatica (TI)

Stage- en afstuderen bij het instituut voor ICT

Het curriculum van het Instituut voor ICT kent twee semesters waarin de student bij een externe organisatie werkzaam is. Dit zijn de Oriënterende Stage in het derde jaar en het Afstuderen in het vierde jaar.
Over beide wordt hieronder nadere informatie gegeven.

1. De Oriënterende Stage

De meeste studenten lopen hun Oriënterende Stage in het eerste semester van het derde jaar van hun studie. Dat wil zeggen, zij starten begin september met hun stage. De stage duurt 100 werkdagen (ca. 5 maanden) op de locatie van het stagebedrijf. Ongeveer de helft van de studenten loopt stage in de periode september t/m januari en de andere helft in februari t/m juni. De studenten zijn in november t/m januari of mei t/m augustus op zoek naar een geschikte stageopdracht.

  • Met betrekking tot deze stage worden de volgende eisen gesteld:
  • Op de vestiging waar de student stage loopt zijn tenminste 5 personen werkzaam.
  • Er is sprake van een stageopdracht (geen meeloopstage). Deze opdracht dient een deel onderzoek te bevatten.
  • De student dient minimaal 80% van zijn tijd te besteden aan 1 of 2 HBO-waardige opdracht(en). Het moet gaan om 1 of 2 grote, samenhangende opdrachten.
  • De medewerker bij de stageverlenende organisatie die de student begeleidt, is werkzaam op (tenminste) HBO-niveau.
  • Tevens moet deze medewerker genoeg kennis van ICT hebben om de student verder te kunnen helpen, wanneer deze ergens mee vast zit. (Dan wel organiseren dat de student over een "vraagbaak" beschikt.)

2. Het Afstuderen

Daarnaast, is er het studieonderdeel Afstuderen, in het vierde jaar van de ICT-studie. Hiermee beginnen de studenten, meestal, begin september of begin februari. Dit studieonderdeel, duurt eveneens een semester. En wordt, gewoonlijk, bij een bedrijf of andere organisatie buiten de HU uitgevoerd. Ook hier moet sprake zijn van een opdracht, waarbij van de student een grotere mate van zelfstandigheid verwacht mag worden.

In november en in april zijn er het meeste studenten op zoek naar een afstudeerplaats.

Het aanmelden van stage- en/of afstudeervacatures

Stage- en afstudeervacature kunt u aanbieden via OnStage4Business. Wij matchen niet. De studenten zoeken zelf een stage. Het aanbod aan vacatures dat bij het Instituut voor ICT binnenkomt is vrij groot. Wij kunnen derhalve helaas niet garanderen dat er in alle gevallen reactie op een uitgezette vacature komt.

Voor de vindbaarheid van de vacature voor de studenten is het gewenst om in de titel van de vacature de studierichting aan te geven en een korte concrete formulering van waar de opdracht over gaat. Dus: “Opdracht BIM/SIE/SNE/TI (wat van toepassing is, zie de brochures bij download): (korte concrete beschrijving van de opdracht)”.

De HU behoudt zich het recht voor in zeldzame gevallen vacatures niet te plaatsen.