Download

De Stage- en de Afstudeerleidraad van het Instituut voor ICT en de studiegids zijn voor download beschikbaar.

In de Stageleidraad en de Afstudeerleidraad vindt u nadere informatie over de wijze waarop de Oriënterende Stage, respectievelijk het Afstuderen georganiseerd zijn.

Algemene informatie over de studierichtingen van het Instituut voor ICT en de beroepen waar deze voor opleiden is te vinden in de studiegidsen.

In de studiegids kunt u tevens een indruk krijgen van de vakken die de ICT-studenten in hun eerste twee studiejaren (de twee jaren vóór de Oriënterende Stage) hebben gevolgd. Ook is te zien welke studie-onderdelen voorafgaand aan het Afstuderen zijn gevolgd. Het Afstuderen is het laatste studie-onderdeel. Tussen de Oriënterende Stage en het Afstuderen biedt het curriculum de student keuzemogelijkheden aan, waarmee hij zich profileert.

Studiegids 2018-2019 HBO-ICT

Omdat de stage- en afstudeerleidraad en de studiegids omvangrijke documenten zijn is er per afstudeerrichting een flyer beschikbaar waarin kort wordt aangegeven wat er van een 3e jaar stagiair en van een afstudeerder verwacht mag worden en wat de opleiding verwacht van een stage- of afstudeerdopdracht.