Wat verwachten wij van de opdrachtverlenende organisatie

Een project zal in de volgende stappen verlopen:

  1. De student schrijft een projectvoorstel op basis van uw vraagstuk.
  2. Het voorstel wordt door de opleiding bekeken en (eventueel na aanpassingen) goedgekeurd.
  3. De student schrijft een projectplan.
  4. Het projectplan wordt zowel door u als door de opleiding goedgekeurd.
  5. De student voert het project bij u uit volgens het projectplan.
  6. De opgedane kennis wordt door de opleiding in een assessment getoetst.

Tijdens een project wordt de student door u (of iemand uit uw bedrijf)  en door een docent vanuit de opleiding begeleid. Op deze manier wordt gewaarborgd dat het projectresultaat voldoet aan het gewenste hbo-niveau.

Een ORM-student voert bij uw bedrijf op zelfstandige wijze een project uit. De student loopt geen stage en heeft in de meeste gevallen geen vaste plek binnen uw organisatie nodig. In samenspraak met de student kiest u wanneer en hoeveel contactmomenten er zijn. De organisatie kan doordraaien zonder de impact die een stagiair vaak met zich mee brengt.

Voor de opleiding is het van belang dat beide partijen baat hebben bij het project. De student boekt er studievoortgang mee en u krijgt antwoord op uw vraagstuk. Na het project krijgt u een eindrapportage in de vorm van een marketingplan, een adviesrapport of een onderzoeksrapport.