Wat verwachten wij van de opdrachtverlenende organisatie?

Voorwaarden

  • Er wordt verwacht dat de stageopdracht of stagewerkzaamheden leerelementen op HBO-niveau bevatten. Dat wil zeggen: een louter uitvoerende stage past niet binnen het gewenste niveau. Het kan voorkomen dat de student ook een eigen leerbehoefte heeft. Hij zal dit aangeven tijdens het sollicitatiegesprek.’
  • Richtlijn omvang: organisaties met 5 werknemers (5 FTE).
  • De inhoudelijke begeleider is (regelmatig) aanwezig en heeft tenminste een HBO-opleiding of beoefent een functie op dat niveau.
  • Een werkplek (in de beroepsomgeving).
  • Mogelijkheid om onderzoek te verrichten.

Namens de opleiding treedt een stagedocent op als begeleider en beoordelaar en namens de stageverlenende organisatie een mentor. De mentor draagt zorg voor introductie van de stagiair(e) in de organisatie, houdt regelmatig een voortgangsgesprek met de stagiair(e) en beoordeelt de stagiair(e) en ondersteund bij het uitvoeren van de opdracht.