Voorbeelden van stage- en afstudeeropdrachten

Stage

General Facility Management

 • Procesbeschrijving van de afdeling Facilitaire Dienst met betrekking tot verbeteracties waarbij klanttevredenheid en kwaliteitsverbetering centraal staan.
 • Evaluatie van kantoor- en inrichtingsconcepten en het verbeteren van gebruiksprocedures.
 • Onderzoek naar de uitbesteding van facilitaire diensten.
 • Ontwikkelen van een dashboard voor het meten van prestaties van facilitaire diensten.
 • Het uitvoeren van risico-analyses op het terrein van arbozorg (safety) en security.
 • Het opzetten van programma's van eisen en een selectie van FMIS-systemen.

Real Estate Management

 • Onderzoek naar kantorenhuisvesting en huisvestingsbeleid.

Event & Leisure Management

 • Het (mede) ontwikkelen van een draaiboek en het organiseren van evenementen/conferenties/beurzen/manifestaties/festivals (contracting, logistiek, communicatie, planning, risicoanalyse, promotie).
 • Het voorstellen van een concept voor (bedrijfs)evenementen.
 • Het uitvoeren van een haalbaarheidsanalyse van een nieuw beursconcept of nieuw toeristisch product.

Afstuderen

 Real Estate Management

 • Het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten in het kader van strategisch vastgoedbeheer.
 • Het doorlichten en verbeteren van de bedrijfsprocessen bij grootschalige renovatieprojecten.

Event & Leisure Management

 • Het ontwikkelen van een nieuw product, dienst of arrangement voor een onderneming/regio/stad.
 • Het adviseren over de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening (met o.a. klanttevredenheidsonderzoek, kwaliteitsborging).
 • Het opstellen van een adviesrapport over onderlinge afstemming/programmering van evenementen in stad/regio.

Sport Facility Management

 • Sport & recreatie accommodaties beheren en exploitere.