Jaarplanning en toelichting praktijkonderwijs

Tweede- en vierdejaars studenten van de bacheloropleiding Facility Management popelen om hun opgedane kennis toe te passen in de praktijk!

Biedt u een student FM de mogelijkheid om zich verder te binnen uw organisatie? Wellicht heeft u reeds een concreet vraagstuk waarover de stagiair zich kan buigen?

Wilt u een stageplaats beschikbaar stellen, maar moet de stageopdracht inhoudelijk nog uitgewerkt worden? U kunt in de omschrijving aangeven dat u de inhoud van de stageopdracht in een later stadium afstemt in overleg met de student. Wij vragen u wel een korte beschrijving van de plaats in de organisatie en voorbeelden van mogelijke opdrachten te geven. Ook als uw opdracht nog niet concreet is, kunt u uw stageplaats alvast aanbieden!

Stage

 • Een beroepsopleidende periode in het tweede studiejaar.
 • Student voert een stageopdracht uit.
 • Duur: 20 weken fulltime.
 • Startmaand: februari.
 • De student is fulltime aanwezig in de organisatie.

Projecten

 • Een beroepsopleidende periode in het 2e en 3e studiejaar.
 • Duur: 20 weken.
 • Startmaanden: september, november en april.
 • Er wordt met een projectgroep gewerkt van ca. 6 studenten.
 • De projectgroep is in deeltijd aanwezig binnen de organisatie.

Afstudeerproject

 • Een beroepsvoorbereidende periode in het vierde studiejaar die in het teken van het afstuderen staat en een verdiepend karakter heeft. Onderzoek is noodzakelijk.
 • Gecombineerd met een afstudeeropdracht, theoretische onderbouwd. Een en ander moet leiden tot een beleidsadvies + implementatie daarvan voor de organisatie.
 • Duur: 20 weken fulltime.
 • Startmaand: februari, september of november.
 • De student is fulltime aanwezig in de organisatie.