Werkwijze Praktijkbureau

Voor het begin van de praktijkperiode

Omdat de opleidingen van Economie en Management sterk praktijkgerichte managementopleidingen zijn, stimuleren zij studenten om op zelfstandige wijze de zoektocht naar (stage)opdrachten te organiseren. Het Praktijkbureau ondersteunt studenten met een intranetapplicatie en interne stagesite waarop de aanbiedingen van organisaties staan vermeld. Het Praktijkbureau heeft daarnaast een loketfunctie waar studenten advies kunnen inwinnen over de verwerving van opdrachten.

Gedurende de praktijkperiode

Het Praktijkbureau organiseert, beheert en evalueert het verloop van de praktijkperiode binnen uw organisatie. Hiertoe worden uw gegevens geregistreerd in ons relatiebeheersysteem.

Na afloop van de praktijkperiode

De opleidingen van Economie en Management vinden het belangrijk om uw waardering voor het verloop van de praktijkperiode te vernemen. Deze informatie wordt systematisch geanalyseerd waarna de resultaten naar de opleidingen wordt teruggekoppeld. Hierdoor zijn onze opleidingen in staat om de geleverde kwaliteit continu te kunnen monitoren en verbeteren.