Wat verwachten wij van het opdrachtverlenende bedrijf?

Institute for Marketing and Commerce

 • Professionele, ‘draaiende’ organisaties (niet bij op te starten/startende ondernemingen) 

 • Organisaties met in principe minimaal vijf vaste werknemers 

 • Organisaties waarin de beroepspraktijk aanwezig is (Marketing/Sales/Marketing-Communicatie/Export functionaris(sen)) 

 • Organisaties waarbij de inhoudelijke begeleider (regelmatig) aanwezig is

 • Organisaties waarbij de student een fulltime werkplek heeft (in de beroepsomgeving)

Institute for International Business Studies

 • Professionele, ‘draaiende’ organisaties (niet bij op te starten/startende ondernemingen)  

 • Organisaties met in principe minimaal vijf vaste werknemers 

 • Organisaties waarin de beroepspraktijk aanwezig is (Marketing/Sales/Marketing-Communicatie/Export functionaris(sen), Finance en Logistics

 • Organisaties waarbij de inhoudelijke begeleider (hbo-niveau of hoger) tenminste 50% van tijd aanwezigheid student, aanwezig is

 • Organisaties waarbij de student een werkplek heeft (in de beroepsomgeving)

Institute for Business Administration

 • Professionele, 'draaiende orgnisaties (niet bij op te startende ondernemingen)

 • Organisaties waarbij de inhoudelijke begeleider (hbo-niveau of hoger) tenminste 50% van tijd aanwezigheid student, aanwezig is

 • Organisaties waarbij de student een werkplek heeft (in de beroepsomgeving)

 • Bedrijfskunde

  1. Stage I: Organisaties met minimaal 5 vaste werknemers (fulltime)

  2. Afstudeertraject: Organisaties met minimaal 30 FTE in dienst en een omzet/begroting van minimaal € 3 miljoen

 • Business Management

  1. Traineeships en Afstudeertraject: Organisaties met minimaal 20 FTE* in vestiging en maximaal 250 FTE in totale organisatie. De organisatie is een (commerciële) organisatie met voldoende bedrijfskundige complexiteit. Daarnaast heeft de organisatie een grote mate van beleidsvrijheid c.q. is relatief onafhankelijk van een eventuele moederorganisatie. De student kan tijdens het traineeship één dag per week weken aan de onderwijsopdrachten en krijgt toegang tot managementinformatie om inzicht te krijgen in het besturen van een organisatie en de onderwijsopdrachten goed te kunnen uitvoeren. Voor afstuderen geldt de randvoorwaarde van een minimale omzet van € 2 miljoen per jaar
   * De minimale eis van 20 FTE is rekkelijk naar 10 indien tenminste 50% aantoonbaar management (HBO-niveau) is

 • Logistiek en Economie

  1. Traineeships: Organisaties met minimaal 50 vaste werknemers (fulltime)

  2. Afstudeertraject: Organisaties met minimaal 30 vaste werknemers (fulltime) en een omzet van minimaal € 3 miljoen 

Institute for Finance & Accounting

 • Professionele, ‘draaiende’ organisaties (niet bij op te starten/startende ondernemingen) waar FC, AC en FTA competenties ruimschoots behaald kunnen worden 
 • Organisaties met in principe meer dan 15 vaste werknemers (fulltime) 
 • Organisaties waarbij de inhoudelijke begeleider een FC, AC en FTA opleiding op minimaal HBO niveau heeft en (regelmatig) aanwezig is 
 • Voor AC geldt dat het stagebedrijf aangesloten moet zijn bij de NBA. Ook bij een interne accountantsdienst van een beursgenoteerde onderneming kan worden stagegelopen

Aan het begin van de praktijkperiode

 • Het introduceren van de student in de organisatie
 • Het bespreken en goedkeuren van het door de student te maken volledige plan van aanpak 
 • Het bespreken van de eerste resultaten, eventuele vragen en het maken van definitieve afspraken in een eerste (door de student te regelen) stagebezoek van de docentbegeleider 
 • Het beschikbaar stellen van een werkplek

Tijdens de praktijkperiode

 • Het actief begeleiden van de student, onder andere door het regelmatig hebben van voortgangbesprekingen 
 • Het de student enigszins zelfstandig laten uitvoeren van de (stage)opdracht, het laten rapporteren hierover en het eventueel laten voorleggen van uitwerkingsalternatieven 
 • Het geven van feedback aan de student in het kader van diens persoonlijk ontwikkelingsplan

Aan het einde van de praktijkperiode

 • Het invullen van het beoordelingsformulier en bespreken ervan met de student 
 • Het bespreken en goedkeuren van het door de student gemaakte (stage)verslag 
 • Het bespreken van de beoordeling met de docentbegeleider