Jaarplanning en toelichting praktijkperiodes

Afhankelijk van de inhoud van de praktijkopdrachten hanteert Economie & Management verschillende (onderwijs)vormen waarbinnen de praktijkopdrachten worden vervuld.

Stage I
-       Een beroepsopleidende periode in het tweede studiejaar 
-       Duur: 10-12 weken
-       M.u.v. Bedrijfskunde: duur 4 maanden 4 dagen stage, 1 dag school

Opleiding

Startmaand

Accountancy

februari

Finance and Control / Finance, Tax and Advice

april

Commerciële Economie

april, september

International Marketing Management

april

International Business and Languages

april

International Business and Management Studies  

april

Bedrijfskunde

september

Traineeship propedeuse
-       Een beroepsopleidende periode in het eerste studiejaar
-       Duur: 8 weken 2 dagen werken, 3 dagen school

Opleiding

Startmaand

Logistics and Management

april

Traineeship I
-       Een beroepsopleidende periode in het tweede studiejaar
-       Duur: gehele studiejaar 3 dagen werken, 2 dagen school

Opleiding

Startmaand

Commerciële Economie

september

Business Management

september (half jaar)

Logistics and Management

september

Traineeship II
-       Een beroepsopleidende periode in het derde studiejaar
-       Duur: gehele studiejaar 3 dagen werken, 2 dagen school

Opleiding

Startmaand

Commerciële Economie

september

Business Management

september (half jaar)

Logistics and Management september

Traineeship III
-       Een beroepsopleidende periode in het derde studiejaar
-       Duur: half studiejaar 3 dagen werken, 2 dagen school

Opleiding

Startmaand

Commerciële Economie

Business Management

september 

februari 

Traineeship IV
-       Een beroepsopleidende periode in het vierde studiejaar
-       Duur: half studiejaar 3 dagen werken, 1 dag school, 1 dag in te vullen voor andere leerdoeleinden

Opleiding

Startmaand

Business Management

september

Afstudeertraject
-       Een beroepsvoorbereidende periode in het vierde studiejaar die in het teken staat van het afstuderen en een verdiepend karakter heeft
-       Gecombineerd met een afstudeeropdracht, theoretische onderbouwd (moet leiden tot een beleidsadvies + implementatie daarvan)
-       Duur: 20 weken fulltime

Opleiding

Startmaand

Accountancy / Finance and Control / Finance and Control

september, november, februari (april in overleg)

Commerciële Economie

september, november, februari, april

International Marketing Management

februari

International Business and Languages

februari

International Business and Management Studies               

februari

Logistics and Management / Bedrijfskunde / Business Management

september, november, februari, april