Jaarplanning en toelichting praktijkperiodes

Afhankelijk van de inhoud van de praktijkopdrachten hanteert de EM verschillende (onderwijs)vormen waarbinnen de praktijkopdrachten worden vervuld.

Stage I
-       Een beroepsopleidende periode in het tweede studiejaar 
-       Duur: 10-12 weken
-       M.u.v. Bedrijfskunde MER: duur 4 maanden 4 dagen stage, 1 dag school

Opleiding

Startmaand

Accountancy

februari

Bedrijfseconomie / Financial Services Management

april

Commerciële Economie

april, september

International Marketing Management

april

International Business and Languages

april

International Business and Management Studies  

april

Bedrijfskunde MER

september

Traineeship propedeuse
-       Een beroepsopleidende periode in het eerste studiejaar
-       Duur: 8 weken 2 dagen werken, 3 dagen school

Opleiding

Startmaand

Logistiek en Economie

april

Traineeship I
-       Een beroepsopleidende periode in het tweede studiejaar
-       Duur: gehele studiejaar 3 dagen werken, 2 dagen school

Opleiding

Startmaand

Commerciële Economie

september

Business Management

september (half jaar)

Logistiek en Economie

september

Traineeship II
-       Een beroepsopleidende periode in het derde studiejaar
-       Duur: gehele studiejaar 3 dagen werken, 2 dagen school

Opleiding

Startmaand

Commerciële Economie

september

Business Management

september (half jaar)

Logistiek en Economie september

Traineeship III
-       Een beroepsopleidende periode in het derde studiejaar
-       Duur: half studiejaar 3 dagen werken, 2 dagen school

Opleiding

Startmaand

Commerciële Economie

Business Management

september 

februari 

Traineeship IV
-       Een beroepsopleidende periode in het vierde studiejaar
-       Duur: half studiejaar 3 dagen werken, 1 dag school, 1 dag in te vullen voor andere leerdoeleinden

Opleiding

Startmaand

Business Management

september

Afstudeertraject
-       Een beroepsvoorbereidende periode in het vierde studiejaar die in het teken staat van het afstuderen en een verdiepend karakter heeft
-       Gecombineerd met een afstudeeropdracht, theoretische onderbouwd (moet leiden tot een beleidsadvies + implementatie daarvan)
-       Duur: 20 weken fulltime

Opleiding

Startmaand

Accountancy / Bedrijfseconomie / Financial Services Management

september, november, februari (april in overleg)

Commerciële Economie

september, november, februari, april

International Marketing Management

februari

International Business and Languages

februari

International Business and Management Studies               

februari

Logistiek en Economie / Bedrijfskunde MER / Business Management

september, november, februari, april