Institute for Marketing & Commerce

Commerciële Economie

Sales & Marketing Management

Studenten van deze opleiding moeten in uiteenlopende organisaties in typische CE-beroepssituaties een probleem of beleidsvraag helder kunnen definiëren en planmatig en gestructureerd kunnen behandelen, onderzoeken en rapporteren. Hij/zij moet dus noodzakelijk onderzoek plannen en verrichten en aanbevelingen genereren en implementeren alsook op de juiste/passende wijze rapporteren en presenteren. Hiertoe zijn integratie van vakdisciplines, probleemgericht werken, creativiteit, sociaal communicatieve bekwaamheid en maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel noodzakelijk.

Afgestudeerden van deze specialisatie zullen veelal een functie gaan vervullen in (een onderdeel) van het werkveld van marketing(management). De praktijk leert, dat de functies voor CE’ers niet alleen door het bedrijfsleven worden aangeboden; de laatste jaren worden bij non-profit instellingen ook meer en meer CE’ers gevraagd. 

Creatieve Industrie

De opleiding erkent de groei en ontwikkelingen die de wereld van communicatie, media en design doormaken, zeker ook in de regio Utrecht en probeert middels onderwijs en onderzoek ondernemingen in de Creatieve Industrie te ondersteunen en een betere kwaliteit studenten af te leveren die graag willen werken voor deze sector. Studenten die om kunnen gaan met veranderingen, creatief geschoold zijn en ook het zakelijke aspect niet uit het oog verliezen.